Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modernizace civilní části letiště

3. 2. 2008

Modernizace civilní části letiště

                                                  

Obrazek

      

Jak už jistě všichni víte, všechna jednání s množstvím investorů ohledně výstavby nového odbavovacího terminálu na pardubickém letišti byla bohužel neúspěšná. Už tu nebudeme rozebírat proč ten či onen investor odstoupil a zaměříme se spíš na budoucnost – co nás čeká a co všechno se dá očekávat v nejbližších letech. Po rocích „chození kolem horké kaše“ se musí začít jednat. A to i bez investora.

                    

Na internetu je k nahlédnutí dokument o cca 230 stránkách, kde se dozvíte všechno možné (možná i to co nechcete) o připravovaném projektu ODBAVOVACÍ TERMINÁL S PARKOVACÍMI A ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI. Pro zajímavost pár základních údajů…

                  

Předpokládané termíny zahájení/dokončení výstavby:

Zahájení výstavby: 8/2008

Dokončení výstavby: 8/2010

Zahájení zkušebního provozu: 8/2010

Zahájení trvalého provozu: 2012

         

Charakteristika kapacity:

Kapacita terminálu v roce 2012 – 250 000 cestujících/rok

Maximální kapacita po roce 2012 – 600 000 cestujících/rok

Zastavěná plocha terminálu  - cca 5817m²

Zastavěná plocha autoparku – cca 3711 m²

Počet parkovacích míst při kapacitě 250 000 cestujících za rok – 164

Počet parkovacích míst při kapacitě 600 000 cestujících za rok – 254

Maximální pohyb letadel v roce 2012 – 7330 za rok

Maximální pohyb letadel po roce 2012 – 15000 za rok

           

Úpravy pojezdových ploch a stojánek:

Pojížděcí dráhy TWY C a TWY D budou rozšířeny na 23 metrů a doplněny postraními zpevněnými pásy. Šířka západní stojánky zůstane zachována, akorát se prohloubí z 61 na 91 metrů. Tím pádem dojde k rozšíření pojezdové dráhy TWY T mezi TWY C a TWY D ze současných 15 na 23 metrů. Na základně požadavku UCL bude pojezdová plocha mezi TWY C a TWY D přejmenována na TWY W.

Osvětlení stojánky bude zajištěno čtyřmi 25 metrů vysokými stožáry

          

Obrazek

                     

Dopravní situace – obslužné komunikace:

Okružní křižovatka západ:

Je navržena v místě stávající stykové úrovňové křižovatky silnice Pardubice – Přelouč, odbočka směr Srnojedy (plochodrážní stadion). Kruhový objezd bude mít čtyři paprsky (směr Přelouč, Srnojedy, Pardubice, Letiště Pardubice)

        

Okružní křižovatky východ:

Je navržena v místě stávající úrovňové křižovatky u čerpací stanice JET před stávající vrátnicí civilní části letiště. Bude mít šest paprsků (směr Přelouč, čerpací stanice JET, Svítkov – ul. Branecká, Pardubice, Letiště Pardubice, Popkovice – ke školce)

           

Obě vyústění „Letiště Pardubice“ z obou kruhových objezdů dá se říct prakticky obejdou celé Popkovice jižním směrem a střetnou se opět v kruhový objezd nedaleko konce Žižkovi ulice. Z tohoto kruhového objezdu povede paprsek k terminálu, parkovišti a vstupní bráně na letiště.

Z ulice Žižkova bude také vedena lávka pro pěší a cyklisty přes potok Bylanka k terminálu.

       

Parkoviště:

Bude 77 kolmých stání pro dlouhodobé parkování. Na krátkodobé stání bude 31 míst. Dvě stání pro autobusy MHD, pět stání pro vozidla TAXI. Dvě krátkodobé a osm dlouhodobých stání pro zájezdové autobusy. Také 41 parkovacích míst pro zaměstnance letiště.

  

Hluk:

Se zvýšením provozu (hlukové zátěže) by měla vyrůst na jižním okraji Popkovic protihluková stěna. První clona by začínala u Žižkovi ulice a byla by dlouhá cca 210 metrů na východ. Druhá clona by měla začínat u Kašparova hangáru v délce 250 metrů směrem na západ. Výška clony by měla být až 4,5 metru.

  

Teprve po shlédnutí tohoto dokumentu jsem si uvědomil jak náročná je příprava tohoto projektu a že je to běh na dlouhou trať…a není to žádná sranda ;-)

    

Tento naprosto vyčerpávající dokument s množstvím zajímavých informací si můžete stáhnout ZDE

            

Nezbývá nám nic jiného než doufat, že kraj a město seženou potřebné finance na zrealizování tohoto velmi důležitého projektu….a že se v srpnu konečně kopne do země